ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

Κ. Τζιμάνη: Η Ετήσια Κανονική Άδεια
Β. Γαμβρούδη:

Σύντομη Αποκωδικοποίηση του Νέου Ασφαλιστικού Νόμου (Ν.3655/2008)
Προστασία Μητρότητας με το Νέο Νόμο (Ν.3655/2008)

Σύνταξης: Η Εορτή του Αγίου Πνεύματος (16 Ιουνίου 2008)
Ειδική Άδεια Προστασίας Μητρότητας Ν.3655/2008
Τεκμαρτά & Ανωτ. Ασφαλιστική Κλάση