ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

K. Tzιμάνη: Χρονικά Όρια Εργασίας – Απασχόληση  – Προστασία – Ώρες Ανάπαυσης Εργαζομένων
ΣΣΕ, Πίνακες Αποδοχών:

Εμπορικών Επιχειρήσεων
Μετάλλου Βιοτεχνίας
Σιδηροβιομηχανίας

Σ.Σ.Ε. 24.6.2008 “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατ/χνιτών επιχ/σεων επεξεργασίας ΜΕΤΑΛΛΟΥ όλης της Χώρας, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων στις κατασκευές ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ”.(1)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Σ.Σ.Ε. 27.6.2008 “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ – ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΩΝ που απασχολούνται στις ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ επιχ/σεις όλης της Χώρας”.(1)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Σ.Σ.Ε. 23.6.08 “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται ως ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΕΣ – Σελιδοποιοί, πληκτρολόγοι – δακτυλογράφοι – γραφιστικής στις εκδοτικές ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΙΚΕΣ επιχ/σεις όλης της Χώρας”.(1)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Σ.Σ.Ε. 20.6.2008 “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατ/χνιτών ΤΥΠΟΓΡΑΦΩΝ που απασχολούνται στις ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ όλης της Χώρας πλην Αθηνών και Θεσσαλονίκης”.(1)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Σ.Σ.Ε. 13.6.2008 “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατ/χνιτών -τριών ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, Χαρτονοποιίας, ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ και Πολτού όλης της Χώρας”.(1)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Σ.Σ.Ε. 12.6.2008 “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Πολιτικού Προσωπικού της ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ που ανήκει στα Σωματεία Εργαζομένων Υ.ΕΘ.Α. Εργοστασίου Αράξου”.

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα