ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

K. Tzιμάνη: Χρονικά Όρια Εργασίας – Απασχόληση  – Προστασία – Ώρες Ανάπαυσης Εργαζομένων
ΣΣΕ, Πίνακες Αποδοχών:

Εμπορικών Επιχειρήσεων
Μετάλλου Βιοτεχνίας
Σιδηροβιομηχανίας

Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας για το προσωπικό που απασχολείται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Κοινωφελή Ιδρύματα, Οργανισμοί, Σωματεία, Σύλλογοι, Κληροδοτήματα κ.λπ.).(1)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Σ.Σ.Ε. 1.7.2008 “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ και ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤ/ΜΑΤΩΝ (Εστιατόρια, Ταβέρνες, Καφενεία, Μπαρ κ.λπ.)”.(1)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Σ.Σ.Ε. 2.6.2008 “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ (Μονίμων Συνεργείων, Συντηρήσεως Βιομηχανιών οργανισμών ιδρυμάτων κ.λπ. όλης της Χώρας”.(1)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα