ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

Β. Γαμβρούδη: Πολυτεχνικό Επίδομα σε Τρίτεκνες Οικογένειες και Άλλα Οικογενειακά Επιδόματα
Κ. Τζιμάνη: Το Επίδομα Πάσχα 2009
Σύνταξης: H 1η Μαίου, Ημέρα Παρασκευή

Παρακράτηση από τις συντάξεις των συνταξιούχων ΕΤΕΑΜ (τ. ΤΕΑΗΕ), (τ. ΤΕΑΠΕΤ), (τ. ΤΑΠΕΑΠΙ) συνδρομής υπέρ πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Εγκ. ΙΚΑ 9/3.2.09

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Ένταξη από 1.8.08 του κλάδου Ασθενείας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδ/ϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ) στον κλάδο Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Σύσταση “Ειδικού Λογαριασμού” κ.λπ. Εγγρ. ΙΚΑ Τ00/478/21/11.8.08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλ. Περιοδ. Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) τριμήνων 2007, 2008, 2009 εργοδοτών, οι οποίοι μέχρι 31.7.07 και 30.11.07 αντίστοιχα, ασφάλιζαν το προσωπικό τους στον κλάδο σύνταξης και επικουρικής ασφάλισης του Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. Εγγρ. ΙΚΑ Γ99

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Παράταση προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. Γ’ και Δ’ τριμήνου 2008, εργοδοτών οι οποίοι μέχρι 31.7.08 ασφάλιζαν το προσωπικό τους στο τ. ΤΑΞΥ – Εγγρ. ΙΚΑ Γ99/1/13/28.1.09

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα