ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Α. Καπάνταη: Εμπορικές Επιχειρήσεις – Καταστήματα – Μισθωτοί
Χρ. Καρατζά: Έννοια και Μορφές της εκ περιτροπής Εργασίας μετά τον Ν. 2639/1998
Πράξη Νομ. Περιεχομένου: Ρύθμιση θεμάτων ΦΠΑ, ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, Αναστολή πλειστηριασμών κ.α.