ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Προστασία Δικαιωμάτων Αξιοπρέπειας Εργαζομένου σε Σχέση με τις Εφαρμογές της Βιολογίας και της ΙατρικήςΗ Έννοια της Σύμβασης Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών και οι Τρόποι Καταγγελίας τηςΈκτακτη Οικονομική Ενίσχυση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Έκτακτη Εισφορά Κοινωνικής Ευθύνης
Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ 2009