ΜΑΪΟΣ 2010

Κ. Φουντέας: Η Οικονομική Κρίση και το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Ελαστικών Συμβάσεων Εργασίας
Πάγιο Σύστημα ρύθμισης οφειλών προς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ
ΕΚΑΣ 2009 – Αναπροσαρμογή
Ν. 3842/2010. Ο Νέος Φορολογικός Νόμος