ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010

Η παρακίνηση των εργαζομένων στον εργασιακό χώρο και η συμβολή της ηγετικής συμπεριφοράς του προϊσταμένου ενός οργανισμού ή μίας επιχείρησης
Νέες Εργασιακές Ρυθμίσεις που προβλέπονται στον Νέο Ασφαλιστικό Νόμο
Ν.3863/2010. Ο Νέος Ασφαλιστικός Νόμος

Χορήγηση βεβαιώσεων οφειλών για την κάλυψη υποχρεώσεων εργοδοτών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τη λήψη Τραπεζικών Δανείων με την εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, Εγκ. ΙΚΑ 41/9.6.2010

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Καταβλητέες εισφορές για οικοδομικά έργα, τα οποία δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.3843/2010 και στα οποία οι ημιυπαίθριοι και λοιποί χώροι έχουν αλλάξει χρήση. Εγγρ. ΙΚΑ Ε41/139/25.5.2010

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα