ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010

Η παρακίνηση των εργαζομένων στον εργασιακό χώρο και η συμβολή της ηγετικής συμπεριφοράς του προϊσταμένου ενός οργανισμού ή μίας επιχείρησης
Νέες Εργασιακές Ρυθμίσεις που προβλέπονται στον Νέο Ασφαλιστικό Νόμο
Ν.3863/2010. Ο Νέος Ασφαλιστικός Νόμος