ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Ασθένεια – Εργατικό Ατύχημα. Ανυπαίτιο Κώλυμα κατά τα Άρθρα 657-658 του Α.Κ.
Επιδόματα Εορτών Χριστουγέννων
Περί Περαίωσης Ν.3888/2010
Χορήγηση ΕΚΑΣ 2010

Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 10.000 ανέργων ηλικίας 16-24 σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών τους. Αποφ. 13251/531/10

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Περί περαίωσης των εκκρεμών ελεγμένων φορολογικών υποθέσεων και εκκρεμών καταλογιστικών πράξεων ανέλεγκτων υποθέσεων, εφαρμογή του Ν.3888/2010, Αποφ.1138/10

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα