ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Ρύθμιση Οφειλόμενων Εισφορών σε Φορείς Κοινωνικής ΑσφάλισηςΝέες Εργασιακές Ρυθμίσεις – Υπερεργασία – Νόμιμη και κατ΄ εξαίρεση ΥπερωρίαΆνεργοι και Επιταγή ΕπανένταξηςΑνώτατο Όριο Υπερωριών Α΄ Εξαμήνου 2011