ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

Νέες Εργασιακές Ρυθμίσεις
Η Συνεργασία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και του Συνηγόρου του Πολίτη
ΟΑΕΔ Υλοποίηση Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων
Αναγνώριση με εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας και σπουδών ως συντάξιμου στο ΙΚΑ –  ΕΤΑΜ