ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

Το Εργόσημο. Έκδοση, εφαρμογή, προδιαγραφές, χρόνος ισχύος, κλπ
Διατήρηση θέσεων εργασίας ξενοδοχείων χειμερινής περιόδου 2013-2014
Προστασία από απόλυση, επί τοκετού
Συνταξιοδότηση μέσα στο 2014, στοιχεία υπολογισμού της σύνταξης
Ν.4223/2013 Ενιαίος Φόρος Ακινήτων

Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης «παλαιών ασφ/νων», ήτοι ασφ/νων σε οποιοδήποτε φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο πριν την 1.1.1993, οδηγίες, Εγκ. ΟΑΕΕ 1/13.1.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης «νέων ασφ/νων», ήτοι ασφ/νων σε οποιοδήποτε φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο από την 1.1.1993 και εφεξής, οδηγίες, Εγκ. ΟΑΕΕ 2/13.1.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα