ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

Το Εργόσημο. Έκδοση, εφαρμογή, προδιαγραφές, χρόνος ισχύος, κλπ
Διατήρηση θέσεων εργασίας ξενοδοχείων χειμερινής περιόδου 2013-2014
Προστασία από απόλυση, επί τοκετού
Συνταξιοδότηση μέσα στο 2014, στοιχεία υπολογισμού της σύνταξης
Ν.4223/2013 Ενιαίος Φόρος Ακινήτων

Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ.66 του Ν.4144/2013 και την υποχρέωση της επιστροφής παροχών περίθαλψης στις περιπτώσεις συντ/χων που έχουν κριθεί με ποσοστό αναπηρίας μικρότερο του 67%, Εγγρ. ΟΑΕΕ ΓΕΝ.ΔΙ.ΠΑΡ./23/123314/23.1.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Ο χρόνος που έχει διανυθεί στην εισοδηματική ενίσχυση του άρθρ.13 του Ν.3460/2006 δεν συνυπολογίζεται στο κατά περίπτωση τιθέμενο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου σύμφωνα με το άρθρ. 40 του Ν.3996/2011, Εγκ. ΙΚΑ 9/21.1.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Σχετικά με τη σύνταξη αναπηρίας ορισμένου χρόνου που χορηγείται στο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ καθώς και με τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας μόνιμων υπαλλήλων ΝΠΔΔ οι οποίοι κατά τη …

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Αντιμετώπιση θεμάτων ελέγχου οικοδομοτεχνικών έργων από τα παραρτήματα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ μετά την αναστολή διενέργειας ταμειακών συναλλαγών από αυτά, Εγγρ. ΙΚΑ Ε41/13/13.1.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα