ΜΑΪΟΣ 2014

Οι «οβίδιες μεταμορφώσεις» των επιδομάτων προϋπηρεσίας (ωρίμανσης) και η πιθανή εξέλιξή τους
Οι αλλαγές που προβλέπονται από τον Ν.4254/14 (για ότι αφορά τις εργασιακές σχέσεις)
Ν.4254/2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012
Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων  φορολογικών στοιχείων