ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αποφ. 5072/6/25.2.2013, περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ κλπ, Απόφ.29502/85/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Ανακοίνωση δημοσίευσης σχετικά με την τροποποίηση και συμπλήρωση καταστατικών διατάξεων των τομέων σύνταξης και πρόνοιας εφημεριδοπωλών και υπαλλήλων πρακτορείων Αθηνών των αντίστοιχων κλάδων κύριας ασφάλισης και πρόνοιας του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ…

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Γνωστοποίηση δημοσίευσης της παρ. 4 του άρθρ. 220 του Ν.4281/2014 (Α΄160) σχετικά με την κατάργηση κοινωνικών πόρων υπέρ ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΔΥ) και του Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών του ΕΤΑΑ, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ80020/οικ.18354/727/11.9.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα