ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

Αλλαγές που έγιναν αναφορικά σε θέματα πρόληψης και καταστολής εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σε σχέση με τα αδικήματα της φορολογικής νομοθεσίας
Πτώχευση επιχείρησης και απαιτήσεις των εργαζομένων
Σε τι ενέργειες μπορεί να προβεί εργαζόμενος όταν καθυστερείται η καταβολή απαιτήσεων του που προκύπτουν από την εργασιακή του σχέση

Αλλαγές που έγιναν με το άρθρο 68 του Ν.4174/2013 αναφορικά σε θέματα πρόληψης και καταστολής εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) σε σχέση με τα αδικήματα της φορολογικής νομοθεσίας (μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο κλπ)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας εκτύπωσης βεβαιώσεων αρμοδιότητας ΟΑΕΕ οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ κλπ, Αποφ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/43/οικ.21149/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΚΥΑ Φ10034/2196/59/2014 «Καθορισμός προγραμμάτων και αριθμού δικαιούχων λογαριασμού αγροτικής εστίας έτους 2014, Απόφ.Φ10034/14323/372/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα