ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Π.Δ/γμα 122/2014 σχετικά με την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σε μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις καθώς και την εκτέλεση τεχνικού έργου και παροχή τεχνικής υπηρεσίας

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Ν.4281/2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, θέματα Υπ. Οικονομικών (ρυθμίσεις ΦΠΑ, επάγγελμα κομμωτή, τεχνίτης περιποίησης χεριών, ίδρυση και λειτουργία των σχετικών καταστημάτων κλπ)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών ΦΠΑ και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, Απόφ. Β/7/35889/2582/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Διαδικασία εσωτ. κατανομής και καταβολής των παρακρατούμενων από τη σύνταξη του οφειλέτη συνταξιούχου ποσού μεταξύ των ασφαλιστικών φορέων που συμμετέχουν στη διαδικασία συνταξιοδότησης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης,Απ.Φ.1500/οικ.9696/195/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» στον ΟΑΕΔ, Απόφ.16252/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για την πληρωμή της εφάπαξ αποζημίωσης των μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, Απόφ. 2/49954/0026/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας στις άμεσα ασφαλισμένες του ΕΤΑΑ, Απόφ.10060/15858/606/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα