ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Δυσχερής η επίλυση των συλλογικών διαφορών εργασίας με την προσθήκη δευτέρου βαθμού διαιτησίας και τον δικαστικό έλεγχο των αποφάσεων της

Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ – ΕΤΑΜ «νέων» ασφαλισμένων
Ν.4307/2014 άρθρ.60 Ρύθμιση «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων