ΜΑΪΟΣ 2015

Οικοδομικά και τεχνικά έργα, βιβλίο ημερήσιων δελτίων, απασχολούμενου προσωπικού
Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
Κάλυψη των συνδικαλιστικών οργανώσεων και της ΓΣΕΕ
Εγκύκλιος για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών
Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ – ΕΤΑΜ νέων ασφαλισμένων