ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Τα εκκαθαριστικά σημειώματα του Ν.4254/2014. Η ανάλυση των αποδοχών στις περιπτώσεις συμφωνηθέντος «συνολικού ενιαίου μισθού» χωρίς εξειδικεύσεις παροχών
Η Άδεια Αναπαύσεως των μισθωτών
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, επανασύσταση δημοτικής αστυνομίας, επαναφορά προσωπικού, κατάργηση διαθεσιμότητας, Διαύγεια κλπ