Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ στους μακροχρόνια ανέργους και στους ασφαλισμένους που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4254/2014 Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.40021/7559/327/20.2.2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Αποζημίωση ΕΦΚΑ για παρεχόμενες υπηρεσίες προς τρίτους, Εγκ. Υπ. Εργασίας 8539/475/23.2.2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους αναβάτες ιπποδρομιών μαθητευόμενους αναβάτες κλπ Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.40021/9522/428/28.2.2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .