Παράβολο ανασφαλίστων και απόρων άρθρ.68 Ν.4445/2016, Εγκ. Υπ. Εργασίας Δ24α/Φ.32/Γ.Π.οικ.6425/139/13.2.2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Αποζημίωση ΕΦΚΑ για παρεχόμενες υπηρεσίες προς τρίτους, Εγκ. Υπ. Εργασίας 8539/475/23.2.2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους αναβάτες ιπποδρομιών μαθητευόμενους αναβάτες κλπ Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.40021/9522/428/28.2.2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .