Χορήγηση παροχών μητρότητας σε ασφαλισμένες που παράλληλα με τη μισθωτή εργασία ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή εμπορία, Εγγρ. Υπ. Εργασίας (ΟΑΕΔ) 46334/10.7.2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Προστασία εργαζομένων σε εργασίες μεταφοράς και διανομής προϊόντων με δίκυκλο, Εγκ. Υπ. Εργασίας 67315/3178/18.12.2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας, Εγκ. Υπ. Εργασίας 68377/3248/20.12.2018 (περ.)

Εφαρμογή για το έτος 2019 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 “Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα …