ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας, Εγκ. Υπ. Εργασίας 68377/3248/20.12.2018 (περ.)

Εφαρμογή για το έτος 2019 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 “Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας” (ΦΕΚ Β’ 3001), ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4. Εγκ. Υπ. Εργασίας 68377/3248/20.12.2018  

Περισσότερα