Διευκρινήσεις επί των άρθρ. 35 και 79 του Ν.4387/2016 (υπολογισμός εφάπαξ παροχής κλπ), Εγγρ. Υπ. Εργασίας Φ.30102/34965/Δ.15.623/20.9.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών γνωστοποίηση διατάξεων άρθρ.38 του Ν.4387/2016, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.80020/43434/Δ15.734/7.11.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Μετονομασία του ΕΤΕΑ σε «ΕΤΕΑΕΠ» ένταξη ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών πρόνοιας, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.80020/44251/δ15.750/7.11.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .