Προσωρινή σύνταξη, χορήγηση, οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρ.29 του Ν.4387/2016 Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.10043/30188/792/20.10.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών γνωστοποίηση διατάξεων άρθρ.38 του Ν.4387/2016, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.80020/43434/Δ15.734/7.11.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Μετονομασία του ΕΤΕΑ σε «ΕΤΕΑΕΠ» ένταξη ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών πρόνοιας, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.80020/44251/δ15.750/7.11.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .