Δήλωση Covid για μείωση μισθώματος τουλάχιστον κατά 30%, Αποφ.Υπ.ΟΙκ. Α.1230/20.10.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Έκδοση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, Εγκ. ΑΑΔΕ Ε.2162/13.10.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Η ωφέλεια υπέρ επιχείρησης από διαγραφή υποχρεώσεων στα πλαίσια της πτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης δεν συνιστά εισόδημα, Εγκ. ΑΑΔΕ Ε.2164/2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .