Δυνατότητα σύναψης δικαιοπραξίας κατά την οποία συμφωνείται η εφαρμογή ΣΣΕ έστω και αν ο εργαζόμενος δεν είναι μέλος συμβληθείσης συνδικαλιστικής οργάνωσης ΑΠ 248/2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Μεταβίβαση επιχείρησης – Υπερημερία διαδόχου εργοδότη από άκυρη απόλυση τελεσθείσα από τον παλαιό εργοδότη ΑΠ 444/2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Συμψηφισμός ζημίας με αποζημίωση καταγγελίας Πρωτ. Αθηνών 1153/2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .