Έγκριση αναλογιστικης μελέτης για το αλληβοηθητικό ταμείο πρόνοιας προσωπικού ΑΕΕΓΑ «Η Εθνική» και ανακαθορισμός του τρόπου υπολογισμού της εφάπαξ παροχής, Απόφ.Φ.80000/36841/Δ.16/1214/4.4.2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Συνδικαλιστκές οργανώσεις, κάλυψη δαπανών, Απόφ.61695/2206/23.3.2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Αποσαφήνιση των υποχρεώσεων των εγγεγραμμένων ανέργων στα Μητρώα του ΟΑΕΔ σε αμοιβαιότητα προς τις υποχρεώσεις του ΟΑΕΔ έναντι αυτών, Απόφ.ΔΣ ΟΑΕΔ 792/20/20.3.2018 558

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .