Ν.4529/2018 άρθρο 22 Υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη, άρθρο 23 Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για υγειονμική περίθαλψη

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Συνδικαλιστκές οργανώσεις, κάλυψη δαπανών, Απόφ.61695/2206/23.3.2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Αποσαφήνιση των υποχρεώσεων των εγγεγραμμένων ανέργων στα Μητρώα του ΟΑΕΔ σε αμοιβαιότητα προς τις υποχρεώσεις του ΟΑΕΔ έναντι αυτών, Απόφ.ΔΣ ΟΑΕΔ 792/20/20.3.2018 558

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .