Ενημέρωση εργοδοτών ασφαλισμένων για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ και απεικόνιση της ασφάλισης στην αναλυτική κατάσταση αποδοχών (ΑΚΑ) και την Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων (ΑΚΕ) του ΕΔΟΕΑΠ, Εγκ. ΕΔΟΕΑΠ 5/2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .