Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άνεργους ναυτικούς λόγω εορτών Πάσχα 2017, Απόφ.2242.10-1.1/22323/2017 (περ.)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Τροποποίηση της 357/07/9.2.2016 του ΟΑΕΔ σχετικά με προγράμματα επιχορήγησης επιχ/σεων για πρόσληψη ανέργων, Απόφ.75/03/17.1.2017 (περ.)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Τροποποίηση της ΚΥΑ 15323/624/6.9.2010 σχετικά με πρόγραμμα επιχορήγησης επιχ/σεων για την απασχόληση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας, Απόφ. 4122/92/2017 (περ.)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .