Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχ/σεων για διατήρηση θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, απόφ. οικ. 6660/137/13.2.2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Τροποποίηση της ΚΥΑ 15323/624/6.9.2010 σχετικά με πρόγραμμα επιχορήγησης επιχ/σεων για την απασχόληση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας, Απόφ. 4122/92/2017 (περ.)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άνεργους ναυτικούς λόγω εορτών Πάσχα 2017, Απόφ.2242.10-1.1/22323/2017 (περ.)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .