Επανυπολογισμός οφειλής στα πλαίσια του άρθρ.2 του Ν.4611/2019 για τους ασφαλισμένους του πρώην ΤΑΝΤΠ, Εγκ. Υπ. Εργασίας 29944/2857/2.7.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε ξένους υπηκόους, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.80320/28107/1857/20.6.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΒΑΕ αύξηση σε 17 έτη από 10ετή ορίου. Πραγματοποίηση 1.000 η 500 ημερών ασφάλισης, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.80000/28609/897/2.7.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .