Εγκύκλιοι – Έγγραφα Υπ. Εργασίας

Σχετικά με την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης του χρόνου καταβολής του βοηθήματος των μη μισθωτών της παρ.2 του άρθρ.44 του Ν.3986/2011, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.10043/2862/Δ18.1866/5.7.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρ.19 του Ν.4611/2019 σχετικά με τη χορήγηση σύνταξης στον επιζώντα σύζυγο, κατάργηση ορίου ηλικίας, μεταβολή ποσοστού σε 70%, μείωση χρονικής διάρκειας έγγαμου βίου από 5 σε 3 χρόνια, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.80000/28443/892/18.7.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Ανάκληση της Φ.30043/59517/Δ.15-16/1001/13.3.2018 περί καθορισμού των αποδοχών για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής των πριν την 1.1.1993 ασφαλισμένων του πρώην ΤΠΜΕΔΕ, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.80000/35591/Δ16.1210/7.8.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα