Την έναρξη άσκησης του δικαιώματος της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας ορίζει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.