Τους δικαιούχους ασφαλιστικής ικανότητας ανεξάρτητα από το αν ρύθμισαν τα χρέη τους για το 2024-2025 περιλαμβάνει τροπολογία του υπουργείου Εργασίας.