Επίδομα θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2021/2022, τροποποίηση της Α.1243/15.11.2021, Απόφ. Α.1099/24.1.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Επιστρεπτέα προκαταβολή, τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ94/2.5.2020 Απόφ. ΓΔΟΥ 1/27.1.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Καθορισμός του είδους και του ποσού της τραπεζικής εγγύησης προς το Δημόσιο για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.27/1975 καθώς και της διαδικασίας κατάπτωσης ή επιστροφής αυτών και ρύθμιση λοιπών θεμάτων σχετικών με την κατάθεση και διαχείρισή τους. Απόφ. 2212.2-3/92749/2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .