ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΝΠ 28.1.2022 Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας (απαλλαγή φόρου εισοδήματος στα πτητικά και καταδυτικά επιδόματα των ένστολων, βεβαιωμένες οφειλές ΔΟΥ, οφειλές από αναδρομικά συντάξεων, φόρος μεταβίβασης ακινήτων δωρεών και γονικών παροχών από 1.1.2022 έως 31.12.2022, αλκοολούχα ποτά, βεβαιώσεις μηχανικών

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Καθορισμός του είδους και του ποσού της τραπεζικής εγγύησης προς το Δημόσιο για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.27/1975 καθώς και της διαδικασίας κατάπτωσης ή επιστροφής αυτών και ρύθμιση λοιπών θεμάτων σχετικών με την κατάθεση και διαχείρισή τους. Απόφ. 2212.2-3/92749/2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Φορολογική αντιμετώπιση των αναδρομικών ποσών που καταβλήθηκαν στους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και τους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Αποφ. ΑΑΔΕ Ε. 2218/24.11.2021 (περ.)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα