Επικαιροποίηση οδηγιών ως προς τη διαχείριση των αιτήσεων απονομής που εκκρεμούν στις τοπικές διευθύνσεις των e-EFKA, Εγγρ.e-ΕΦΚΑ 348600/25.7.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Εθνική σύνταξη λόγω γήρατος ομογενών με αλβανική ιθαγένεια και ομογενών που προέρχονται από τη Σοβιετική Ένωση, Εγκ.e-ΕΦΚΑ 31/11.8.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Υποβολή συμπληρωματικών ΑΠΔ για την ασφάλιση στο τ. ΤΑΥΤΕΚΩ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .