Φορολογική μεταχείριση μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης (στεγαστικό επίδομα) που καταβάλλεται στο πλαίσιο προγράμματος στεγαστικής συνδρομής ΔΕΑΦ 1168277/2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

ΠΟΛ 1190/2017 Υποβολή μηνυτήριας αναφοράς χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση οριστικού προσδιορισμού του φόρου

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΠΟΛ 1191/2017 σχετικά με την έννοια της ανακρίβειας της δήλωσης της περίπτωσης Β΄ της παρ. 2 του άρθρ.68 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για την εφαρμογή και την έκταση εφαρμογής της περί δεκαετούς παραγραφής διατάξεως του άρθρ.84 παρ.4 του ίδιου νόμου

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .