ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΛ 1191/2017 σχετικά με την έννοια της ανακρίβειας της δήλωσης της περίπτωσης Β΄ της παρ. 2 του άρθρ.68 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για την εφαρμογή και την έκταση εφαρμογής της περί δεκαετούς παραγραφής διατάξεως του άρθρ.84 παρ.4 του ίδιου νόμου

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα