Γενικός ενιαίος κανονισμός εργασίας διεξαγωγής των φορτωεκφορτωτικών εργασιών λιμένος, Απόφ.60814/1583/2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Πίνακας ποσοστού αναπηρίας, Απόφ, Φ.80000/45219/1864/2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης φορτοεκφορτωτών λιμένα ή ξηράς, Απόφ.228536/28.12.2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .