Οικονομική ενίσχυση 400,00 ευρώ ανά μη επιδοτούμενο άνεργο ηλικίας 18-24 ετών, Απόφ. 60092/1013/2018

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Πίνακας ποσοστού αναπηρίας, Απόφ, Φ.80000/45219/1864/2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης φορτοεκφορτωτών λιμένα ή ξηράς, Απόφ.228536/28.12.2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .