Για ένα εργατοτεχνίτη ο οποίος απολύεται πιο είναι το επίδομα ανεργίας που δικαιούται;

Σήμερα το βασικό ημερήσιο ποσό της τακτικής επιδότησης ανεργίας διαμορφώνεται στο ύψος των 15.97 ευρώ (ημερομίσθιο ανειδικεύτου εργάτη 29.04 Χ 55 %). Το βασικό μηνιαίο επίδομα διαμορφώνεται στο ύψος των 399.25 ευρώ.

Δείτε ακόμα

Ένας πτυχιούχος ηλεκτρολόγος ο οποίος εργάζεται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οικοδομών δικαιούται το επίδομα επικίνδυνης εργασίας;

Όχι δεν το δικαιούται. Το επίδομα αυτό δικαιούνται οι απασχολούμενοι σε εναέρια και υπόγεια δίκτυα …

Ποιο είναι σήμερα το ανώτατο όριο σύνταξης και πως αυτό καθορίζεται;

Το ανώτατο όριο σύνταξης, για συντάξεις που έχουν χορηγηθεί μετά την ισχύ του ν. 4387/16 …