Στο τμήμα πωλήσεων της επιχείρησης απασχολείται ιατρικός επισκέπτης και αμείβεται με μικτό σύστημα (σταθερός μισθός και ποσοστά επί των πωλήσεων). Όταν μετακινηθεί σε άλλο τμήμα και δεν θα μεταβληθούν οι αποδοχές του, πλην όμως δεν θα λαμβάνει ποσοστά επί των πωλήσεων, αλλά bonus επίτευξης στόχων, μπορεί η μεταβολή αυτή να θεωρηθεί βλαπτική;

Όπως παρουσιάζεται η περίπτωση έχουμε τη γνώμη ότι δεν τίθεται θέμα βλαπτικής μεταβολής των όρων της συμβάσεως. Καλό θα είναι να ζητηθεί η συγκατάθεση του εργαζομένου. Μέσα σε 15 ημέρες θα πρέπει να γίνει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ τροποποίηση του πίνακα προσωπικού με το νέο τρόπο αμοιβής.

Δείτε ακόμα

Ένας πτυχιούχος ηλεκτρολόγος ο οποίος εργάζεται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οικοδομών δικαιούται το επίδομα επικίνδυνης εργασίας;

Όχι δεν το δικαιούται. Το επίδομα αυτό δικαιούνται οι απασχολούμενοι σε εναέρια και υπόγεια δίκτυα …

Ποιο είναι σήμερα το ανώτατο όριο σύνταξης και πως αυτό καθορίζεται;

Το ανώτατο όριο σύνταξης, για συντάξεις που έχουν χορηγηθεί μετά την ισχύ του ν. 4387/16 …