Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 55 του Ν.4369/2016 (συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας), Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.80000/9981/411/21.3.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2016 ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας, Απόφ. 12618/288

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .