Ωράριο εργασίας παιδαγωγικού προσωπικού παιδικών σταθμών ΟΤΑ, Εγγρ. Υπ. Εσωτερικών 6675/2.3.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2016 ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας, Απόφ. 12618/288

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .