Ασφαλιστική τακτοποίηση απασχοληθέντων στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ για επιδικασθείσες αμοιβές σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, Εγγρ. ΙΚΑ Α02/1102/42/2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρ.46 του Ν.4278/2014 (σχετικά με τους εργαζόμενους στα «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα») Εγκ. ΙΚΑ 9/2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Σύμφωνο συμβίωσης και χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης για παροχές υγειονομικής περίθαλψης, Εγκ. ΙΚΑ 10/2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .